Zdjęcie Sebastian Kondraszuk

Sebastian Kondraszuk

CERT Polska, NASK-PIB

Specjalista Zespołu CERT Polska, działającego w strukturach NASK Państwowego Instytutu Badawczego. Od ponad pięciu lat zaangażowany w praktyczną część reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego. Aktywny animator sieci współpracy pomiędzy uczestnikami systemu. Specjalista przekładający zapisy ustawowe na konkretne działania.

Wystąpienia

Szkoła w sieci – czyli co może pójść nie tak

13:20 - 13:50

//kontakt/deklaracja-dostepnosci