Zdjęcie Jacek Pyżalski

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych, tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020). Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz rady programowej Fundacji Orange, specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m.in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” (NASK), nagrodą na Nagroda na stulecie UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Trzykrotnie znalazł się na liście 100 osób, które zostały wyróżnione za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce (nagroda Kapituły Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozpowszechnienia Umiejętności Cyfrowych).

Wystąpienia

Prawda i nieprawda online – (nie)kompetencje młodych ludzi

09:55 - 10:40

Debata ekspercka - Dezinformacja w mediach społecznościowych, czyli w co (nie) wierzyć w internecie

12:00 - 13:00

//kontakt/deklaracja-dostepnosci