Zdjęcie Jacek Pyżalski

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. European Cyberbullying Intervention Project (ECIP), EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020). Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej, specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” (NASK), nagrodą na stulecie UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Trzykrotnie znalazł się na liście 100 osób, które zostały wyróżnione za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Była to nagroda Kapituły Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozpowszechnienia Umiejętności Cyfrowych.

Wystąpienia

Czego o uczniach i nowych technologiach nauczyła nas pandemia?

11:25 - 11:55

Zrozumieć pokolenie Z, czyli kto przychodzi do naszej szkoły. Debata ekspercka

12:30 - 13:00

//kontakt/deklaracja-dostepnosci