Zdjęcie Izabela Balcerzak

Izabela Balcerzak

NASK-PIB

Socjolog, specjalistka w zakresie edukacji cyfrowej w NASK Państwowym Instytucie Badawczym. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz realizacją projektów edukacyjnych mających na celu kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Aktywnie zaangażowana w życie społeczności szkolnej, organizatorka wielu akcji integrujących dzieci i młodzież.

Wystąpienia

Jak dbać o cyfrowe bezpieczeństwo w szkole? Oferta OSE

15:15 - 15:35

//kontakt/deklaracja-dostepnosci