Zdjęcie Agnieszka Żeglińska

Agnieszka Żeglińska

NASK-PIB

Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych kierowanych do dorosłych oraz dzieci.
W NASK zaangażowana w projekty związane z bezpiecznym korzystaniem z nowych technologii oraz rozwojem kompetencji cyfrowych, m.in. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna czy Safer Internet.
W latach 2017-2022 wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji (obecnie Kancelarią Prezesa Rady Ministrów) koordynowała kampanię „e-Polak potrafi!”, której głównym celem było zachęcenie Polaków do korzystania z internetu i usług e-administracji.
W 2019 r. wpisana na Listę 100 osób – przedstawicieli instytucji publicznych, szkół, uczelni, prywatnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych – które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce. W latach 2018-2021 ambasadorka CodeWeek.
Choć jej zawodowe działania skupiają się na budowaniu cyfrowej przyszłości, to w codziennej pracy udowadnia, że najwyższą wartość mają ludzie – nie internet czy nowoczesne technologie. Jej zdaniem właśnie od człowieka i jego nieograniczonego potencjału zależy jutro wirtualnej rzeczywistości.

Wystąpienia

Program OSE

09:25 - 09:55

Otwarcie Kongresu OSE

11:00 - 11:15

//kontakt/deklaracja-dostepnosci